Ångerrätt och returfrakt – innan leverans

ARN-bild

Kunden köpte i februari 2020 en tvättmaskin på nätet. Kunden ångrade köpet inom 14 dagar, och innan han mottog varan. Han kräver betalningsbefrielse på 518 kronor som fakturerats.

Företaget har angett att kunden accepterat företagets villkor vid köp och i de anges kostnad för returfrakt om produkten levererats från företaget vid ånger.

ARN konstaterar att det är ostridigt att kunden erhållit korrekt ångerrättsinformation och där företaget i villkoren har rätt till returfrakt på 499 kronor. Företaget har dock varken enligt lagen eller i sina villkor rätt till den debiterade fakturaavgiften på 19 kronor vilket innebär att nämnden delvis bifaller kundens yrkande så att denne får betalningsbefrielse med 19 kronor.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone