Återbetalning av ej nyttjad tjänst

ARN-bild

En kund har upptäckt att sedan den 15 april 2015 har säljaren dragit pengar från ett abonnemang denne aldrig använt eller känt till. Kunden upptäckte felet den 15 maj 2019 och klagade samma dag. Kunden anser att företag borde informerat varje månad innan pengarna drogs och att tjänsten inte nyttjades. Kunden yrkar på att få tillbaka hela beloppet 19 152 kronor.

Säljaren har motsatt sig kravet och angett att kunden den 15 april 2015 aktiverade tjänsten till priset av 279 kronor/månad över nätet och fick ett mail till angiven e-postadress. Tjänsten är löpande och förnyas månadsvis, vilket beskrivs i bolagets köpevillkor som godkänns vid köptillfället. Det finns inte någon bindningstid eller uppsägningstid av tjänsten. Den 11 januari skickades ett mail till kundens e-postadress att kostnaden för tjänsten förändras till 449 kronor/månad. Tjänsten har aldrig avslutats innan kunden hörde av sig den 15 maj 2019.

ARN konstaterar att kunden inte påvisat fel i tjänsten eller att denne skulle sagt upp tjänsten innan den 15 maj 2019. ARN avslår kundens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone