Avrådande av reparation av tvättmaskin

ARN-bild

Kunden köpte en tvättmaskin 2015 för 3990 kronor. I december gick produkten sönder. Leverantörens reparatör kom och tittade på produkten och inköpskvittot och uppgav att reparation skulle täckas av garantin eller tilläggsförsäkringen. Därefter påbörjades reparationen. Kunden fick inget kostnadsförslag och efter reparationen kom en faktura på 4763 kronor, då reparationen inte omfattades av garantin eller tilläggsförsäkringen. Kunden anser det konstigt att företaget inte avrådde från reparationen då kostnaden översteg nypriset. Företaget har under 2019 försökt reparera produkten vid 12 tillfällen utan lyckat resultat.

Företaget bestrider kundens yrkande och uppger att kunden ville få reparation av produkten då kunden hade tilläggsförsäkring. Huruvida en försäkring täcker ett arbete eller inte är inte företagets ansvar att utreda. Vid senaste servicetillfället i september 2019 fann tekniker inte något fel på produkten.

ARN konstaterar att företaget alldeles oavsett betalningssätt har ett ansvar för att avråda från reparation som kunden skall stå för om den inte kan anses försvarbar. ARN bifaller kundens yrkande om återbetalning av faktura för service med 4763 kronor.

APPLiAs kommentar: APPLiA rekommenderar alltid att företag skall avråda vid reparation om reparationskostnaden kan anses komma att överstiga 50 % av produktens värde vid skadetillfället.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone