Beställning av reaprodukt på Internet

ARN-bild

Kunden har på Internet köpt en produkt på rea. I kampanj gjorde företaget reklam med 60% och 70% rabatt på utvalda varor. Kunden beställde en produkt och fick orderbekräftelse, samtidigt som pengar drogs från kundens kreditkort. Kunden kräver fullgörelse av avtalet.

Företaget motsätter sig yrkandet och invänder att de prismärkt produkten felaktigt och återkopplade dagen efter till kunden att det var prisfel och ingen produkt av det varumärket såldes med så stor rabatt, och att marknadspriset var väsentligt högre på marknaden, så att kunden borde insett att priset för produkten var orimligt.

ARN konstaterar att bindande köp ingåtts i och med att kunden erhållit såväl orderbekräftelse, samt att betalning skett. Företaget har inte påvisat att kunden skulle ha varit i ond tro vad gäller prisnivån. ARN bifaller konsumentens yrkande att företaget skall fullgöra avtalet och låta kunden köpa produkten till det avtalade priset, i enlighet med orderbekräftelse och draget belopp från kreditkort.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone