Byte av diskkorg eller diskmaskin

ARN-bild

Kunden köpte i augusti 2017 en diskmaskin. I september 2019 upptäckte kunden rost på diskkorgen. Företaget har förändrat korgarna och han anser att funktionaliteten inte längre är densamma. Kunden har inte hämtat ut försändelsen av ny diskkorg då den inte levererats till kunden utan till ett utlämningsställe. Kunden kräver byte till ny produkt.

Företaget har försökt lösa kundens problem men kunden har inte svarat. Den korg som produkten var utrustad med vid försäljningen har förändrats och de har erbjudit kunden den nya korg som ersatt befintlig korg. Kunden har inte velat medverka till avhjälpande och inte tagit emot utskickad reservdel.

ARN konstaterar att rostskadan på en korg inte får anses vara ett ursprungligt fel för vilket företaget har ansvar. Vidare konstaterar man att företaget ändå försökt avhjälpa felet för kunden. Kundens yrkande avslås därmed.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone