Byte av kylskåpsdörr flera gånger

ARN-bild

Kunden köpte ett kylskåp 2011. 2016 i juni köptes en ny kylskåpsdörr som kunden monterade själv då den gamla gått sönder vid den nedre upphängningsanordningen. 2017 i oktober köpte kunden ytterligare en ny dörr. 2019 i december upptäcker kunden att även den senaste dörren gått sönder och att dörrlisten har drabbats av ett ursprungligt konstruktionsfel avseende materialupphängning och att bruksanvisningen inte innehåller några särskilda skötselråd angående listen. Kunden yrkar på hävning och i andra hand på omleverans av ny dörr.

Företaget har invänt att det är en reservdel och att för reservdelar gäller endast 1 års garanti. Felet har upptäckts 2 år efter köpet, samt att listen sitter så att den bara kan gå sönder om den inte skötts enligt anvisningar eller påverkats av någon form av påverkan.

ARN konstaterar att Konsumentköplagen gäller för denna typ av köp alldeles oavsett lämnad garanti och att köparen kan reklamera fel i 3 år. Anmälaren har skickat in manual, bruksanvisning och foton i ärendet. Företaget har inte bemött kundens påståenden varvid ARN bifaller kundens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone