Diskmaskin: 5-års garanti & skötsel

ARN-bild

Kunden köpte en diskmaskin med 5-års garanti utfärdad av butik i oktober 2015. I maj 2020 slutade maskinen att fungera. Kunden har regelbundet, varannan månad, rengjort maskinen och rensat ventiler enligt instruktion. Kunden yrkar ersättning med 10000 kronor för anskaffande av likvärdig produkt.

Säljaren bestrider och har meddelat att tillverkaren undersökt produkten och konstaterat att det inte föreligger ett fel som faller under garanti.
Tillverkaren har meddelat att den av säljaren lämnade garantin gäller för ursprungliga fel. Serviceteknikern hittade stora mängder fettavlagringar och matrester i maskinens system som orsakat stopp i systemet och förstört vitala delar i maskinen som gör den oreparerbar. Garantin gäller inte för denna typ av fel.

ARN konstaterar utifrån handlingarna och foton i ärendet att garantin inte föreligger utifrån felets art. ARN avslår kundens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone