Utbyte av spishäll med oklar fas

ARN-bild

Kunden har köpt ett nyckelfärdigt hus i mars 2017. Under 2018 klagade kunden till säljaren att spishällen fungerade inte som den skulle och blev hänvisad till att ta upp det vid 2-årsbesiktningen. Vid 2-årsbesiktningen 2019 beslöt företaget att inte byta ut spishällen. Enligt tillverkaren är det en enfashäll. Kunden yrkar att säljaren skall leverera en tvåfashäll.

Byggföretaget har meddelat att det gjordes en godkänd slutbesiktning 2017 utan anmärkning på spishällen. Efter klagomål från bland annat kunden anlitades en särskild besiktningsgrupp, vald av bland annat kunden med grannar. Besiktningsgruppen utförde en statusbesiktning i april 2018. Besiktningsgruppen har konstaterat att hällen är rätt installerad och inga fel föreligger med installationen. Hällen är inkopplad på 400 V och 2 faser. Byggföretaget bestrider yrkandet.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att det inte finns något bevis för ursprungligt fel. ARN avslår kundens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone