Ersättning efter inkorrekt installation

ARN-bild

Kunden köpte en tvättmaskin som levererades i april 2020. En vecka efter leverans upptäckte kunden ett fel då den väsnades rejält vid centrifugering. Tekniker hittade frigolit under trumman. Kunden hävdade dolt fel då det av installations- eller bruksanvisning inte framgått hur frigoliten skulle ta bort. Kunden reklamerade och kräver prisavdrag med 800 kronor för teknikerbesöket.

Serviceverkstaden konstaterar att kunden inte installerat produkten på rätt sätt. Den bit frigolit som tekniker tagit bort är en del av en större frigolitbit. Felet är således handhavandefel.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att den lösa delen av en större frigolitbit inte kan anses vara ett ursprungligt fel utan felets art talar för att felet uppkommit vid installationen. ARN avslår kundens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone