Ersättning under reparation

ARN-bild

Kunden upptäckte under 2020 ett fel på sin dammsugare då lock/lucka var trasig. Dammsugaren inköptes 2013. Kunden fick ett kostnadsförslag på 1 000 kronor för reparation, som accepterades. När produkten kom tillbaka efter reparation var den trasig och hade andra fel. Kunden skickade då tillbaka dammsugaren så att den skulle kunna repareras igen, varvid tillverkaren konstaterade att de nya felen var att beakta som handhavandefel. Kunden yrkar på ersättning för reparation och skador på dammsugaren, 6 775 kronor.

Tillverkaren konstaterar att reparationsärendet kunde skötts på ett bättre sätt och tagit kortare tid. Det hela startade som ett reparationsärende där luckan byttes på en sju år gammal dammsugare. När dammsugaren lämnade tillverkaren efter reparation fungerade dammsugaren.

ARN konstaterar att bevisbördan ligger på konsumenten för att visa på skador. Utifrån handlingarna i ärendet har konsumenten inte visat att tillverkaren skadat produkten under reparation eller frakten åter till kund. ARN avslår kundens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone