För sen reklamation enligt bevisbördan

ARN-bild

Kunden köpte på internet den 17 juli 2018 en tvättmaskin. Den 15 augusti 2018 upptäcker kunden ett ljud ifrån den högra sidan av trumman vid tvätt och centrifugering. Den 5 november reklamerade kunden och en tekniker kom och bytte en fjäder varvid oljudet försvann tillfälligt och senare kom tillbaka. Kunden kräver omleverans alternativt hävning.

Företaget (återförsäljaren) har motsatt sig kravet. Den servicetekniker som besökte kunden den 23 november kunde inte hitta något fel. När kunden återkom den 28 december informerade bolaget att han behövde boka in ett nytt servicebesök. En servicetekniker från tillverkare besökte kunden och bytte en fjäder den 22 januari 2019 och maskinen testades därefter utan anmärkning. Den 28 januari återkom kunden att han haft besök av servicetekniker.

ARN har konstaterat att § 20 a i KKL gäller vilket innebär att säljaren har bevisbördan. ARN anser att kunden väntat länge innan denne reklamerat efter att skadan upptäckts och att denne inte visat att produkten numer är felaktig. ARN avslår kundens krav.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone