Försvinnande programtext på diskmaskin

ARN-bild

Kund köper i november 2016 en diskmaskin med 1 års tillverkargaranti från återförsäljare. I april 2018 började texten för programmen på ovansidan av produkten försvinna och kan inte längre läsas. Under 2019 reklamerar kunden till tillverkaren och kräver avhjälpande.

Leverantören har meddelat att de inte är part i ärendet då de inte sålt produkten och bestrider yrkandet. Vidare har de konstaterat att felet inte är ursprungligt men meddelat att de av goodwill kan stå för reservdelskostnaden om kunden står för besökskostnaden vilket kunden avböjt. Leverantören bestrider yrkandet.

ARN har konstaterat att kunden vänt sig till fel part. Vidare finner man att skadan inte kan anses vara ett ursprungligt fel, även om säljaren skulle vänt sig till rätt motpart. ARN avslår yrkandet.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone