Fuktskada vid installation av diskmaskin

ARN-bild

En konsument har i juni 2019 fått diskmaskinen reparerad. I augusti 2019 började diskmaskinen blinka, stanna och starta om flera gånger och produkten läckte även vatten. Stickproppen drogs ur och produkten drogs fram av konsumenten som anmälde vattenskadan till serviceverkstaden och försäkringsbolaget. I slutet av augusti meddelade försäkringsbolaget att de lämnar ersättning för vattenskadan minus självrisk. I oktober hämtade hon produkten som serviceverkstaden reparerat i sina lokaler. Företaget meddelade då att de kvittar den nya reparationen. Kunden yrkar ersättning med 2500 kronor för självrisken.

Serviceverkstaden har meddelat att de i juni reparerat produkten och då tog loss maskinen från inredningen och därefter återmonterade den. När kunden senare återkommer om vattenskadan har kunden när de kommer ut själv monterat loss maskinen och de tar den med sig och reparerar den för nya fel på verkstaden. Dessa kostnader har de inte fakturerat kunden och kostnaderna överstiger kundens yrkanden.

ARN konstaterar att kunden nu har en felfri produkt och har ersatts för vattenskadan av försäkringen, samt inte betalt för den senaste reparationen. ARN konstaterar att kunden därmed är skäligen kompenserad och avslår med anledning av det konsumentens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone