Garanti och undersökningskostnad

ARN-bild

Kunden köpte en kyl/frys under i januari 2013. Under 2017 upptäckte kunden isbildning i kylskåpet vilket reklamerades i september 2018. Serviceverkstaden misslyckades att åtgärda problemet, men fakturerade undersökningskostnad. Kunden begär betalningsbefrielse från undersökningskostnad med 996 kronor.

Företaget (serviceverkstaden) har motsatt sig kravet. Garantitiden har gått ut och det är fel på en sensor i skåpet som är inskummad vilket innebär att det inte går att reparera produkten.

ARN konstaterar att kunden inte påvisat att det föreligger garanti. Företaget har rätt till undersökningskostnad om man informerat om detta. ARN avslår kundens krav.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone