Hål i diskmaskinsplåt under garanti

ARN-bild

Kunden köpte i september 2018 en diskmaskin och den 26 maj 2019 började maskinen krångla och gick inte att använda. Tekniker har varit på plats och konstaterat hål i den rostfria plåten. Kunden har fyllt på salt en gång och då följt instruktionerna. Hon har inte orsakat felet och begär utbyte av produkten samt kräver ersättning med 873 kronor för servicebesök.

Företaget har haft tekniker på plats som har konstaterat att det är ett handhavandefel då hålet uppstått eftersom salt vid påfyllnaden har kommit utanför saltbehållaren. Företaget bestrider därmed kraven.

ARN konstaterar att det är företaget som har bevisbördan då felet uppstått under garanti. Företaget har i ärendet inte inlämnat någon servicerapport utan endast fakturan där det framgår att man debiterat servicebesöket där det står att det är handhavandefel. I ärendet är det istället inskickat ett foto på skadan.

ARN anser att fotot styrker företagets beskrivning av felet och avslår kundens yrkande trots att servicerapport inte lämnats.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone