Hävning av kombinerad tvättmaskin/torktumlare

ARN-bild

Kunden köpte i maj 2019 produkten, och i september 2019 upptäcktes att produkten blötlade kläderna när torkprogrammet kördes. Auktoriserad service har varit på plats vid fyra tillfällen innan de lagade felet. Efter ytterligare en månad uppstod felet igen. Kunden kräver hävning samt ersättning med 2000 kronor för förlorad arbetsinkomst, samt 500 kronor för arbete med att kommunicera med säljaren och serviceverkstad.

Säljaren bestrider kundens yrkanden och har invänt att för att hävning skall komma ifråga krävs att det är tre bekräftade fel av samma art. Felet har inte kunnat återskapats vid tre tillfällen av tekniker. Vid första tillfället kom en tekniker med bristande kunskap från leverantören. Endast en reparation är gjord på produkten och då byttes torkmodulen ut.

ARN konstaterar att företaget besökt kunden vid fyra tillfällen för att avhjälpa ett fel. Företaget har inte bemött kundens påståenden om att produkten nu skulle vara felaktig igen varvid ARN delvis bifaller kundens yrkande så till vida att yrkandet om hävning bifalles men att kunden inte styrkt några yrkade kostnader.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone