Hävning av köp av fläkt med försäkring

ARN-bild

Kunden köpte en fläkt den 2 februari 2020, för 3295 kronor, och tecknade en försäkring för 219 kronor. När fläkten packades upp upptäcktes en skada vid reglagen i ögonhöjd, sannolikt en transportskada. Kunden kontaktade företaget den 19 februari 2020 och begärde en ny fläkt. Företaget hävdade att det var en försäkringsfråga, men försäkringen täckte bara elektroniken. Kunden begär hävning och återbetalning med 3514 kronor.

Företaget har mottagit reklamation av kunden den 7 april 2020 i butiken. Företaget har inte mottagit klagomål tidigare. Om en kund fått en skadad produkt och reklamerar inom skälig tid hanterar företaget det. I det här fallet anser företaget att reklamation inte inkommit inom skälig tid. Företaget har heller inte några dokumenterade skador på paketet vid leverans till butiken.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att parterna är överens om att det föreligger en skada (foto). Vidare konstaterar man att några försäkringsvillkor inte ingivits till nämnden.

Sammantaget gör ARN bedömningen att det inte kan säkerställas att skadan uppkommit genom konsumentens försorg. ARN lämnar delvis bifall i ärendet och rekommenderar avhjälpande av fel.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone