Installation av tvättmaskin och torktumlare

ARN-bild

Kunden köpte i juli 2019 en tvättmaskin och torktumlare med installation. Efter sex veckor framgår det av leverantörens servicetekniker att installationen varit felaktig och medfört mögelskador på väggen bakom torktumlaren då vatten läckt ut. Kunden kräver nya produkter och ersättning med 2800 kronor (självrisk 1800 kronor och servicebesök 1000 kronor).

Företaget har endast invänt att det inte är styrkt att mögelskadorna orsakats av den felaktiga installationen.

ARN konstaterar att såvitt det är känt fungerar produkterna idag och det finns ingen rapport från försäkringsbolaget angående någon skada. Utifrån utredningen framgår att parterna är överens om att den installerats felaktigt och kunden skall därför erhålla ersättning med 1000 kronor för servicebesöket som avhjälpt felet vilket innebär att nämnden delvis bifaller kundens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone