Installation, uppbärning och bortförsel

ARN-bild

Kunden köpte i juni 2019 en diskmaskin via internet, inklusive installation och bortforsling av befintlig produkt, kostnaden för tjänsten var 899 kronor. Installatören hade inte med material för att koppla in diskmaskinen till avloppet. Kunden begär återbetalning med 899 kronor.

Företaget (återförsäljaren) har motsatt sig kravet. Installation och uppbärning var ett paket för 899 kronor där installation utgjorde 500 kronor. Installatören kunde inte utföra installation då vatten- och eluttag inte fanns åtkomliga inom visst avstånd. Eftersom installatören var på plats hos kunden har denne inte rätt till återbetalning.

ARN konstaterar att kunden inte fått tjänsten utförd till fullo. ARN bifaller därmed delvis kundens begäran och rekommenderar företaget att återbetala 500 kronor.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone