Internetauktion och leverans av häll

ARN-bild

Kunden köpte en spishäll på internetauktion. Efter köpet ställde kunden frågor om leverans varvid företaget bokade leverans och skickade hällen utan att kunden så beställt. Kunden anser att hällen varit bristfälligt emballerad och att lösa delar skrapat hällen vid transporten. Kunden begär prisavdrag med 10 % (573,80 kronor) samt 799 kronor för att slippa betala frakten.

Företaget bestrider och har meddelat att spishällen köptes i befintligt skick och att produkten var ett visningsexemplar och att repor och skador kunde förekomma. Kunden bokade frakt och hällen levererades. Hällen var inte felaktigt paketerad. De anser att kunden själv orsakat skadorna.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att produkten är köpt i befintligt skick och att det inte går att säkerställa att produkten försämrats under den tid som näringsidkaren ansvarat för produkten. Vad avser frakten anser nämnden att kundens yrkande skall delvis bifallas genom att slippa betala 200 kronor för frakten.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone