Köksfläkt fungerar ej i systemet

ARN-bild

Kunden köpte via internet i oktober 2019 en köksfläkt. Fläkten fungerar inte ihopkopplad med kundens ventilationssystem då denne har ett så kallat Torfors-spjäll inkopplat mellan fläkten och ventilationssystemet. Kunden yrkar på hävning alternativt omleverans av fläkt som fungerar ihop med kundens ventilationssystem.

Företaget har svarat att det är inte är något tekniskt fel på produkten. Företaget anser att kunden har en skyldighet att tillse att den produkt som inhandlas ska fungera ihop med andra produkter innan man köper dem.

ARN konstaterar att ett företag inte kan göras ansvarigt för att deras produkter skall fungera ihop med andra produkter om man inte angivet detta, samt det inte är påvisat att det föreligger ett produktfel som företaget ansvarar för och avslår därmed kundens begäran.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone