Köp av kyl och frys i nyproduktion – sned dörr

ARN-bild

Kunden köpte en nyproducerad lägenhet med kyl och frysprodukter. Kunden upptäckte direkt fel med kylskåpet. Dörren hängde snett och vare sig handtag eller dörr var i linje med frysskåpet trots att skåpstommen var i våg. Kunden anmälde felet såväl till byggföretaget som tillverkaren av produkterna. En tekniker från tillverkaren har försökt justera felet och sedan bytt dörren utan att lyckas åtgärda felet. Kylskåpet byttes då ut men när de packade upp det nya skåpet såg de direkt att den nya produkten var lika sned som den gamla, varpå teknikern tog med sig den nya produkten tillbaka. Teknikern återkom med en ny produkt men när den ställdes på plats konstaterades att den hade samma fel som tidigare produkt, det skiljer 6 mm. Då det inte gick att justera så att produkterna hamnade i jämnhöjd anser kunden att produkten måste ha ett tekniskt fel. Kunden yrkar hävning av köpet (6 980 kr/st) samt ersättning med 2 796 kronor avseende hemleverans, bortforsling och installation.

Byggföretaget motsätter sig kravet. Vid slutbesiktningen och efterbesiktningen noterade besiktningsmannen inte något fel beträffande produkterna.

Tillverkaren motsätter sig kravet. Deras produktspecialister konstaterar att det inte föreligger något tekniskt fel utan det upplevda felet med dörren ligger inom tolerans. Företaget har av goodwill erbjudit återköp av den produkt (kylskåpet) som kunden ansåg felaktig.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet, inklusive foton, att det för nämnden inte är möjligt att bedöma att det finns ett ursprungligt fel som någon av parterna är ansvarig för. ARN avslår med anledning av detta kundens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone