Ljudnivå kyl/frys – två fall med olika utfall

ARN-bild

Kunden köpte via telefon kyl och frys och varorna levererades i juni 2019. Kunden upptäckte samma dag att de låter mer än förväntat över 50 dB och beskriver att det kan pågå i 1-3 timmar i taget och att de inte längre äter i köket och att de måste stänga dörren till köket när de tittar på TV.

Företaget har haft en servicetekniker på plats vid 2 tillfällen som konstaterat att produkten inte är behäftad med fel. Dagens köldmedium gör att produkternas ljud kan upplevas annorlunda än idag.

ARN konstaterar att detta är ett § 20a (inom 6 månader) där näringsidkaren har hela bevisbördan för att påvisa att felet inte är ursprungligt. Utifrån teknikrapport och ljudfiler insända av företaget kan nämnden konstatera att det upplevda ljudet inte kan anses som ursprungligt fel därav finner nämnden inget annat skäl än att avslå konsumenten yrkande.

Ljudnivå kyl/frys – fall två
Kunden köpte en kyl/frys i juli 2019. Dagarna efter installation upptäcktes ett problem med ljudet. Kunden hade innan köp besökt leverantörens showroom och letade efter en produkt med låg ljudnivå och blev rekommenderad i showroom att köpa denna produkt vilket skedde hos återförsäljaren. Kundens egna ljudnivåmätningar visar ett snittvärde på 75,7 dB vilket är 36,7 dB högre än vad som följer av produktinformationen.

Företaget hänvisar till att det av teknikerns servicerapport framgår att det inte är något fel på produkten.

ARN konstaterar att detta är ett § 20a (inom 6 månader) där näringsidkaren har hela bevisbördan för att påvisa att felet inte är ursprungligt. ARN har givit återförsäljaren tillfälle att inkomma med servicerapporten. Utifrån enbart företagets påstående, vilket inte kan anses vara tillräckligt då bevisbördan ligger på företaget, bifaller ARN konsumentens yrkande om hävning.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone