Montering av fläkt ej standardinstallation

ARN-bild

En konsument köpte en köksfläkt och visade upp bilder i butiken var den skulle anslutas i lägenheten. Kunden köpte den av säljaren föreslagna fläkten och betalade i butiken. Fläkten skulle levereras och monteras av säljaren. Vid installationen konstaterades att detta inte kunde anses vara en standardinstallation och efter flera försök och ombokningar installerades fläkten och kunden fick en faktura på 1 600 kronor då det inte kunde anses vara en standardinstallation. Kunden yrkar på återbetalning av beloppet för installation.

När företaget skulle installera fläkten i skåpet konstaterades att det behövdes en konverteringssats för 610 kronor och i kontakt med kunden informerades att denne skulle få konverteringssatsen för 400 kronor. För att installera konverteringssatsen tillkommer 600 kronor vilket kanske inte kunden upplystes om men denne borde förstått att det skulle tillkomma. Företaget har slutligen uppgraderat fläkten till en bättre modell som kostar 600 kronor mer för att passa med ventilationssystemet.

ARN konstaterar att kunden inte erhållit tillräcklig information om att fläkten behövde uppgraderas eller att det tillkom installationskostnad. ARN bifaller delvis kundens yrkande såtillvida att denne erhåller 1 200 kronor för installationen och uppgraderingen av fläkten som han inte fått tillräcklig information om att det skulle kosta extra.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone