Normal eller onormal ljudnivå

ARN-bild

Kunden köpte den 20 februari 2018 en diskmaskin. Den 14 mars 2018 vid första disken upptäckte kunden att diskmaskinen lät för högt och reklamerade den 10 maj 2018.

Företaget bytte vattenpump men kunden anser fortfarande att den låter för högt. Kunden kräver omleverans, avhjälpande eller hävning.

Företaget (återförsäljaren) har motsatt sig kravet. Ljudnivå kan uppfattas olika och även om kunden gjort egna mätningar med sin telefon, har certifierad tekniker på plats inte upplevt ljudet som onormalt. Angiven ljudnivå som anges för produkten är utifrån mätning enligt standard.

ARN har konstaterat att § 20 a i KKL gäller vilket innebär att säljaren har bevisbördan. ARN anser att företaget genom undersökning och utlåtande från teknisk expertis visat att produkten inte kan anses vara felaktig. ARN avslår kundens krav.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone