Omleverans/återköp av ugn med varm lucka

ARN-bild

Kunden köpte ett nytt kök i september 2018. Kök och vitvaror levererades i oktober 2018. I januari 2019 upptäckte kunden att varmluftsugnen blev varm på utsidan. Vid 170 graders innertemperatur i ugnen mätte kunden upp 64 grader på utsidan av ugnen. Företaget erbjöd sig att återköpa ugnen mot att han återlämnade den. Kunden begär omleverans och installation av ny ugn och bortforsling av befintlig ugn.

Företaget motsätter sig kravet. Kunden hörde av sig först den 6 maj 2019 för att reklamera ugnen. Servicetekniker från leverantören har vid två tillfällen, senast under november 2019, åtgärdat ett missljud i ugnen. Den 11 februari 2020 kontaktade kunden säljaren att denne fortfarande inte var nöjd. Företaget kan inte utgå från att kunden egna mätningar är utförda i enlighet med given standard. Leverantören har erbjudit sig att komma ut och mäta temperaturen men kunden har inte svarat på detta erbjudande. Företaget kvarstår dock vid erbjudandet av goodwill att återköpa produkten om kunden lämnar in ugnen till någon av företagets butiker.

ARN konstaterar utifrån handlingar i ärendet att kunden inte påvisat något fel som säljaren skall ansvar för. ARN avslår kundens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone