Prisfel på nätet – köp i ond tro

ARN-bild

Kunden köpte två spisar den 3 februari 2020 för totalt 67 kronor på återförsäljarens hemsida. Kunden behövde en ny spis till landet och en i lägenheten inför stambyte. Varorna skickades till en uppsamlingsplats och efter någon vecka begärde kunden hemkörning. Då kunden inte hade plats för två spisar hemma och då de var för stora för att passa på landet lades båda ut till försäljning på blocket. Fyra veckor efter köpet hörde återförsäljaren av sig för att det var prisfel och de ville fakturera 20000 kr. Kunden begär att få köpa de levererade produkterna till avtalat pris.

Företaget bestrider och har hävdat att kunden varit i ond tro. Återförsäljaren upptäckte prisfelet den 30 mars 2020. Företaget skickade då ett mail till kunden där denne fick två alternativ, antingen betala mellanskillnaden för produkterna eller en kostnadsfri retur och återbetalning för köpet. I köpevillkoren som kunden godkänt har företaget reserverat sig för eventuellt uppenbara prisfel och att företaget förbehåller sig rätten att i efterhand fakturera mellanskillnaden. Det fanns vid köptillfället inga spisar som kostar 9 kr/styck utan de billigaste på marknaden ligger runt 5000 kronor. Kunden mottog produkterna den 12 mars 08:37. Några timmar senare den 12 mars 13:10 lade kunden ut spisarna på blocket till försäljning för 7000 kr respektive 8000 kr. I annonstexten stod att nypris var 12000 kr respektive 14000 kr och att det gick att hitta till försäljning till cirka 10000 kronor. Kunden var därmed fullt medveten om att 9 kronor inte var ett skäligt pris och att kunden hade för avsikt att sälja spisarna vidare.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att kunden köpt produkten, att denne varit medveten om det felaktiga priset och därmed gjort en affär i ond tro. Ett avtal som ingås i ond tro blir inte ett giltigt avtal och därmed avslår ARN kundens begäran om att få köpa de levererade spisarna för 9 kronor/styck.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone