Produkter sålda med felaktig information

ARN-bild

Kunden köpte i december 2019 en inbyggnadsugn och en köksfläkt på nätet. På hemsidan stod det att inbyggnadsugnen skulle vara på 70 liter och köksfläkten skulle ha energiklass B med 50 kW. Vid leverans har han fått en inbyggnadsugn med 68 liter och en köksfläkt som har energiklass C med 62 kW. Kunden yrkar på omleverans och återförsäljaren skall stå för installation.

Återförsäljaren har konstaterat att det kan skilja på nettovolym och bruttovolym vilket de informerat kunden om. Vad gäller fläkten har tillverkaren ändrat denna utan att information har förändrats på leverantörens eller återförsäljarens hemsida. Återförsäljaren har erbjudit kunden 500 kronor som kompensation för den ökade energiförbrukningen, men i övrigt motsatt sig kravet.

ARN konstaterar att kunden inte fått exakt de produkter som den beställt, men gör bedömningen att felet inte är av sådan art att det är motiverat med omleverans. ARN avslår kundens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone