Reklamation och skadestånd på torktumlare

ARN-bild

Kunden felanmälde en torktumlare genom att uppge felkod. Företaget försökte bistå kunden över telefon men lyckades inte utan företaget rekommenderade att en tekniker skulle komma ut och informerade att priset då var 1 400 kronor, då produkten var utanför reklamationsfrist. Teknikern kom ut och höll in 3 knappar i 3 sekunder därefter fungerade produkten.

Kunden anser att företaget kunnat avhjälpt felet över telefon om han erhållit korrekt information. Kunden begär ersättning med 1 386 kronor för reparationen och ersättning med 3 000 kronor för nedlagd tid.

Företaget konstaterar att produkten är cirka 3,5 år gammal och den i ärendet angivna felkoden innebär överhettning. Företagets rutin är vid detta typ av fel att tekniker skall återställa felet så att inte följdfel uppstår. Supporten har informerat att det tillkommer kostnad då produkten är utanför garantin.

ARN konstaterar att kunden erhållit information om kostnaden för reparationen och det finns heller inget som styrker ersättning för nedlagd tid. ARN avslår konsumentens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone