Rekordstort antal ärenden på ARN 2019

ARN_Marcus_Isgren-Foto_Gabriel_Liljevall

Under 2019 kom det in 20713 ärenden till ARN, vilket är en ökning med 3138 ärenden – motsvarande 18 procent – jämfört med förra året. Under året kom flest ärenden in på reseavdelningen, följt av motor, allmänna, bostad och elektronik.

Ökningen av antalet ärenden var störst för resor med en ökning på 30 procent, där den vanligaste ärendetypen handlade om krav på kompensation för försenade och inställda flyg. Ökningen av antalet ärenden inom elektronik var knappt 4 procent (2139 ärenden ifjol jämfört med 2065 ärenden för två år sedan).

– Det är förstås väldigt glädjande att kännedomen om oss ökar, men det innebär också utmaningar att hantera en så stor ökning av ärenden, säger Marcus Isgren, chef för ARN.

Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 40 procent av de ärenden som prövades av ARN. Det är en minskning med tre procentenheter jämfört med året innan. Andelen ärenden där konsumenten fick helt eller delvis rätt var högst på bostadsavdelningen och lägst på avdelningarna bank och försäkring. Inom elektronik fick konsumenterna rätt i 36 procent av fallen 2019 jämfört med i 33 procent av fallen föregående år.

ARN:s beslut är rekommendationer och inte tvingande. 78 procent av besluten som togs under första halvåret 2019 följdes av företagen. Inom elektronik följdes 86 procent av ARN:s beslut 2019 (2018 följdes 83 procent av fallen).

ARN prövar många typer av tvister men inte alla. Under året avvisades 30 procent av ärendena. En vanlig anledning var att konsumenten inte skickat in de uppgifter som nämnden behövde för att kunna avgöra tvisten.

Under året skrevs 4694 ärenden av från vidare handläggning. Den vanligaste anledningen var att parterna själva kommit överens om en lösning på tvisten och då prövas inte ärendet av nämnden.

Om ARN
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har till uppgift att avgiftsfritt och opartiskt pröva många typer av tvister mellan konsumenter och företag. De utgår från lagstiftning, praxis och uppgifter och bevis som konsumenten och företaget har skickat in. ARN ger inte råd till någon av parterna i tvisten och är ingen tillsynsmyndighet.

(Foto på Marcus Isgren taget av Gabriel Liljevall)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone