Rost i ångugn – förändrad konstruktion

ARN-bild

En kund köper i april 2015 en ångugn med 5 års garanti. I oktober 2019 upptäckte kunden rostskador som reklamerades. Kunden gör gällande att leverantören ändrat den ursprungliga konstruktionen i nyare produkter. Kunden yrkar omleverans.

Leverantören har meddelat att rost tyder på handhavandefel och inte ett produktfel och därför omfattas inte garantin. Leverantören bestrider yrkandet.

ARN konstaterar att detta är garanti där näringsidkaren har hela bevisbördan för att påvisa att felet inte är ursprungligt. Näringsidkaren har inte undersökt produkten men utifrån insända bilder kan nämnden konstatera att skadans art och så mycket gravrost tyder på handhavandefel och därmed finner nämnden inget annat skäl än att avslå konsumentens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone