Snabb upphettning inte snabb nog

ARN-bild

En konsument har begärt omleverans eller skadestånd för täckningsköp. Produkten (en induktionshäll) köptes på hemsida i september 2018 av återförsäljare som lämnade 5 års garanti. Konsumenten har reklamerat funktionen för snabb upphettning som inte går tillräckligt fort, tycker konsumenten.

Företaget har hänvisat till teknikerns rapport där man testat produkten och konstaterar att inget tekniskt fel förekommer och att det framgår av varans instruktionsbok att värmen är intensivare i mitten av kärlen än vid kärlens kanter.

ARN konstaterar att kunden inte påvisat fel som täcks av garantin och att rapporten från teknikern visar att det rör sig om ett handhavandefel. ARN avslår konsumentens yrkanden.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone