Spricka i induktionshäll – efter sex veckor

ARN-bild

Kunden köper i maj 2019 en induktionshäll. Efter sex veckor upptäcker kunden en spricka i hällen vid en av värmezonerna som reklameras. Kunden vill inte använda plattan med risk för att ytterligare skada på hällen, och hävdar att sprickan är ett ursprungligt fel. Kunden yrkar omleverans alternativt hävning.

Återförsäljaren har bett kunden ta kontakt med leverantörens serviceorganisation för att en tekniker ska kunna undersöka produkten, vilket kunden inte accepterat. Återförsäljaren har då meddelat att sprickor inte täcks av garantin. Kunden har först efter sex veckor konstaterat en spricka, vilket ytterligare talar för handhavandefel, och bestrider yrkandet.

ARN konstaterar att detta är ett § 20a (inom 6 månader) där näringsidkaren har hela bevisbördan för att påvisa att felet inte är ursprungligt. Utifrån insända bilder kan nämnden konstatera att skadans art tyder på handhavandefel och då näringsidkaren inte givits möjlighet att undersöka hällen finner nämnden inget annat skäl än att avslå konsumentens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone