Två lika kylfrysar var inte lika

ARN-bild

Kunden köpte i augusti 2019 två kombinerade kyl och frysar. Vid leverans av produkterna en månad senare uppmärksammade kunden att det saknades metallbyglar i båda kylarna, att dörrarna hängde på olika höjd och att metallbokstäverna för varumärket såg olika ut. En av produkterna hade även skrapmärken på ena dörren. Kunden begärde avhjälpande. Under åtta månader har kunden haft kontakt med företaget för att avhjälpa felen, vilket de ännu inte gjort. Kunden uppfattar att de fått ett visningsexemplar och en ny produkt. Kunden begär i första hand prisavdrag med 4552 kr (beloppet avser 3437 kronor för ny dörr, 664 kronor för nya loggor, 1850 kronor för arbetet och så har hon dragit av 1399 kronor för erhållen brödrost) och i andra hand omleverans.

Företaget har invänt att det tagit lång tid för att de väntar delar från fabrik och att det bara är kosmetiska fel kvar. De kommer att åtgärda felen med tekniker så snart delarna kommer.

ARN konstaterar att kundens krav inte är orimliga efter så lång väntan och bifaller kundens yrkande om prisavdrag.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone