Varan överstämmer inte med beskrivning

ARN-bild

Kunden köpte i juni 2020 en häll. I september 2020 insåg kunden att hällen inte uppfyllde de krav som säljaren demonstrerat vad avsåg kokzonerna. Kunden har vid nyttjande över de båda större kokzonerna med stora kokkärl inte fått önskvärt resultat vid matlagning.

Säljaren har anfört att kunden beställt hällen på hemsidan i maj 2020 och fått den levererad i juni 2020. Kunden felanmälde i oktober 2020. Servicepartnern har vid besök förstått att kunden uppfattat att kokzonen skall vara fyrkantig. Hällen fungerar utan anmärkning.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att produkten är felfri och att kunden inte påvisat att denne blivit utlovad att kokzonen skulle ha en viss beskaffenhet som legat till grund för köpet. ARN avslår kundens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone