Vattenskada diskmaskin – 5 års garanti och självrisk

ARN-bild

Kunden köpte den 8 maj 2015 en diskmaskin för 7495 kronor. Med produkten följde 5 års garanti. Diskmaskinen reparerades 22 juni 2017 och en sidoplåt monterades inte tillbaka korrekt varvid en vattenskada uppstått. Kunden upptäckte vattenskadan 2019 och anmälde till försäkringsbolaget. Besiktning gjordes och skadan reglerades av försäkringsbolaget med en självrisk på 4000 kronor. Kunden begär ersättning med 4000 kronor för självrisken och en ny diskmaskin eftersom det föreligger fortsatt risk för vattenskada då tillverkaren inte kunnat hitta och avhjälpa felet.

Företaget har motsatt sig kravet. Vid reparationen i juni 2017 byttes en värmare, avloppspump och en tryckbrytare, och alla dessa delar sitter i botten av maskinen. Om någon av dessa komponenter skulle läcka skulle vatten samlas i botten på maskinen där en läckagevakt finns och felkod 130 skulle aktiveras. Företaget tog efter anmälan 2020 in produkten till verkstad och har provkört den ett 20-tal gånger utan att kunna verifiera läckage. Då inget fel hittats på produkten kan företaget inte gå med på omleverans.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att det i nuläget inte finns något fel som täcks av garantin. ARN avslår kunden krav.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone