Reklamation av vattenskadad dammsugare

ARN-bild

En konsument reklamerar efter fem månader en dammsugare. Efter undersökning får han information att produkten är fuktskadad. Konsumenten vidhåller att produkten inte använts för att suga upp vatten. De dokumenterade skadorna med gult kan möjligtvis ha uppkommit från bitar av persika som sugits upp från golvet. Han yrkar ersättning för undersökningen med 790 kronor.

Företaget skickade produkten till verkstad för funktionskontroll. Dammsugaren konstaterades vara fuktskadad vilket dokumenterades i servicerapport med bland annat foto. Kunden godkände att felsökningsavgift kunde utgå vid undersökning om felet orsakats av yttre påverkan.

ARN konstaterar att produkten är vattenskadad och att kunden erhållit information om kostnaden för reparationen. ARN avslår konsumentens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone