Viktigt att beakta för företag gällande ARN

ARN-bild

Innan konsumenten kan skicka in en anmälan måste företaget ha fått möjlighet att ta ställning till konsumentens krav och sagt nej till dem. Det är kostnadsfritt för konsumenten att få sin tvist prövad hos ARN och därför kan inte företaget få ersättning för eventuella ombudskostnader.

* Det är mycket viktigt att ditt företag svarar på anmälan. Om ni inte svarar utgår ARN från att det konsumenten skriver är korrekt eftersom ARN inte gör någon egen utredning.

* ARN bedömer parternas egna beskrivningar och underlag. Bifoga alltid bevis som stödjer lämnade påståenden i tvisten. Motparten i ärendet får alltid ta del av dokumentationen/bevisningen som skickas in.

* Exempel på bevisning som kan behövas: foton, mejl, avtal, kvitton, ritningar, intyg, bruksanvisningar, beskrivningar från en katalog/skärmdump och uträkningar vid behov.

* Företaget ska svara på allt konsumenten skriver, till exempel nekas rätt till skadestånd så ska storleken på det belopp som krävts ifrågasättas.

Nedan ett aktuellt fall från ARN.

Induktionshäll kokzoner/bridgefunktion
Kunden köpte en induktionshäll med bridgefunktion för kokzonerna för att kunna använda större kokkärl efter rekommendation av säljaren i butiken. Kunden anser sig lurad av säljaren då det inte fungerat att använda gjutjärnspanna med 210 mm botten. Kunden har yrkat omleverans.

Företaget bestrider kundens yrkande, tillverkarens servicetekniker har på plats konstaterat att bridgefunktion fungerar på avsett sätt. För att bridgefunktionen ska fungera krävs att pannan kan ta sig över mitten på bägge zonerna.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att kunden inte påvisat fel. ARN avslår kundens yrkande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone