267 nyhetsbrev & fler besökare

EHL_OlaLarsson

Idag skickades APPLiAnytt #157 ut, och eftersom det 2014 till 2018 skickades ut 110 nyhetsbrev under namnet EHLnytt innebär det att branschorganisationen till dags dato skickat ut 267 nyhetsbrev till personer som arbetar med vitvaror och hushållsapparater.

De tre första åren skickades cirka tio nyhetsbrev om året ut. 2017, då undertecknad tog över ansvaret för den dagliga driften, ökade antalet till 38, och året därpå till 44. Sedan 2019 skickas ett nyhetsbrev ut varje vecka – med några få undantag – och därmed skickas ungefär 52 nyhetsbrev ut årligen.

APPLiAnytt.se-besok2014-2021

Kurvan pekar uppåt
I takt med att antal utskickade nyhetsbrev har ökat har även hemsidan www.applianytt.se fått fler besökare – från i snitt 260 besökare per månad 2014 till 4 011 besökare per månad 2021.

Och i takt med att mobilerna blivit större (och följaktligen fått större och mer högupplösta skärmar) har fler och fler valt att surfa med mobil istället för dator. Under 2014 var besöken på hemsidan fördelade enligt följande: 84 % från dator, 12 % från mobil och 4 % från surfplatta. 2021 var fördelningen 58 % från dator, 40 % från mobil och 2 % från surfplatta…

Topp 5 – mest läst 2021
De fem mest lästa inläggen på www.applianytt.se under 2021 (av de drygt 250 som publicerats) är följande:
1. Nu lanseras Hisense i Norden
2. Komponentbrist leder till minskad produktion
3. Home & Cook expanderar – i köpcentrum
4. Säljstopp för vissa vitvaror efter 30/11 2021
5. Rapportering av farligt avfall – en app lanserad

APPLiAnytt 3.0
Under den tid jag ansvarat för den dagliga driften av nyhetsbrevet har det skickats ut 238 nyhetsbrev. En siffra som överträffar antalet deadlines jag hade under mina år (1999-2016) på branschtidningarna Rateko, El&Vitt och ElektronikBranschen – som var 211 stycken…

Nu lämnar jag över rorkulten till Janike Eleby – som efter årsskiftet kommer ansvara för utgivningen av APPLiAnytt – men jag släpper inte greppet helt, eftersom jag framöver kommer bidra med texter och bilder till branschens nyhetsbrev.

Mvh / Ola Larsson

ola@rateko.se / 0709-30 95 05

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone