50 000 nya bostäder byggs i år

Boverket-paborjadebostader2011-2020

En faktor som påverkar försäljningen av vitvaror är antalet hus som byggs i landet, och Boverket menar att bostadsbyggandet har stabiliserats betydligt efter det kraftiga fallet under 2018. Den 17 december ifjol skrev Boverket upp prognosen för både 2019 och 2020.

2019 påbörjades 51 000 bostäder, inräknat nettotillskott genom ombyggnad, vilket är 9 procent färre än föregående år. År 2020 kommer det enligt prognosen påbörjas 50 000 bostäder. Antalet bostäder som produceras är på en hög nivå, jämfört med tidigare år under 2000-talet, men betydligt färre än de 64 000 bostäder som Boverket bedömer behöver byggas årligen.

Boverket skriver att under 2018 färdigställdes 58 400 bostäder, och prognosen är att det i stort sett färdigställdes lika många bostäder 2019, medan Boverket bedömer att takten faller något under 2020, då det uppskattningsvis färdigställs 55 000 bostäder.

På Boverkets hemsida finns betydligt mycket mer information, bland annat i texten “Indikatorer med byggprognos” som finns här, och det finns även länkar till Boverkets indikatorer – där den senaste (en 32-sidig PDF-fil) publicerades 17 december 2019.

Boverkets indikatorer
Boverket sammanställer och analyserar uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet. Resultaten publiceras i serien “Boverkets indikatorer”. Boverket utreder även det långsiktiga behovet av bostäder.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone