Allt är uppkopplat – allt förändras

Miele-HolgerKeisinger

Vitvarubranschen är väl förberedd för den förändringens tid som vi står mitt i. En tid då förutsättningarna kan förändras på kort tid och då utvecklingstiderna för nya produkter och tjänster förkortas. En tid då ett nytt slags digitaliserat eco-system ser dagens ljus och mycket viktigt sker i riktning mot andra av hemmets funktioner via plattformar såsom till exempel Google, Amazon, säkerhets- och energisystem med flera.

“Förr var branschens kärnkompetens inom el/mekanik och inom effektiv produktion, montering och distribution. Numer ligger viktig kärnkompetens för framgång med tonvikt på mjukvaruutveckling och -användning” säger Holger Keisinger, VD Miele AB, som var värd för ett lunchseminarium med det tyskklingande temat “Erfolgreich durch Innovationskraft” för två veckor sedan inför den Tysk/Svenska Handelskammarens medlemmar i Mieles flagship store i centrala Stockholm. Skulle vi jämföra med bilbranschen så kan man säga att vi effektiviserade bilarnas förgasare och tändstift tidigare, och idag utvecklar vi förarlösa, självkörande, uppkopplade och emissionsfria fordon. Ett liknande tekniksprång gäller också inom den innovativa vitvaruindustrin.

Trycket på de egna R&D-resurserna inom vitvaruföretagen i branschen har ökat för att vara i framkant av utvecklingen och inte missa något viktigt steg i trend-utvecklingen. Viktigt är också att öppna dörrarna för impulser och kreativa idéer utifrån. Holger Keisinger visade under seminariet på Mieles väg in detta och vad det betytt för företaget.

Redan 2017 formades inom företaget en Smart Home Division med snart 50-talet medarbetare, som har huvuduppgifter inom fortsatt strategisk utveckling av “connected appliances”, tidig upptäckt av trender och nya teknologier samt samarbete med olika plattformar, forskningsbolag och -organisationer samt intressanta startups. Några av frukterna från detta är samarbeten med Plant Jammer och Kptn Cook (båda mat-appar) samt med MChef kopplat till matleveranser och LoadBee (molntjänst). Divisionen är också ansvarig för att implementera nya interdisciplinära arbetssätt för att driva utvecklingen.

En ny företagsegen “Digital Hub” har startats upp i Amsterdam för att bedriva och utveckla företagets digitala verksamheter inom främst marketing.

Miele Venture Capital GmbH (MVC), som redan fungerat ett antal år, har ansvaret för Mieles djupare intressen i nya och spännande start-ups och expanderar sin verksamhet år efter år. Den allra senaste tiden har två nya 100%-iga dotterbolag landat i MVC:s portfölj, som Holger Keisinger nämner som exempel på lyckade nysatsningar;

Miele-Agrilution_appwash

* ett är Agrilution GmbH, som är specialiserade på så kallad vertikal odling i inomhusmiljö. Här finns helautomatiska “växthus” kallade Plant Cubes (se bild ovan) för effektiv odling av färska grönsaker, färska kryddor och andra micro-greens.
* ett annat exempel är Miele Operations & Payment Solutions GmbH som erbjuder ett app-baserat skötselsystem “appwash” för tvättstugor och tvättinrättningar.

– Med dessa och många andra aktiviteter är Miele väldigt bra utrustade att leva upp till våra högt uppställda strategiska mål att fortsätta expandera portföljen av innovativa produkter och digitala tjänster med ett starkt kund- och användarfokus, avslutar Holger Keisinger.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone