Allt fler använder köket som arbetsplats

Elon-Nordanro

En ny undersökning från YouGov på uppdrag av Elon, visar att många svenska hushåll äter middag tillsammans varje dag, om än för en kort stund, och även att de flesta har fasta platser kring matbordet. Undersökningen visar samtidigt att pandemin gjort att matbordet i allt högre utsträckning används för jobb och studier.

– Även om samhället i stort gått mot mer och mer individualism visar vår undersökning att matbordet har en central funktion i att föra oss samman. Undersökningen visar även att matbordet fått rycka in som ett arbetsbord hemma för många under det senaste året, säger Camilla Waldmark, PR- och kommunikationsansvarig på Elon.

De flesta äter ihop
En majoritet av de svenska hushållen äter tillsammans varje dag, även om runt var tionde bara äter tillsammans en till tre gånger i veckan. I den äldre åldersgruppen, 60+, är det 67 procent som äter tillsammans varje dag, medan siffran är lägre än genomsnittet i den yngre åldersgruppen, 18-29 år, där endast 42 procent dagligen äter tillsammans.

Så ofta äter vi middag tillsammans i hushållet:
Varje dag – 53 %
4-6 gånger i veckan – 24 %
1-3 gånger i veckan – 13 %
Mer sällan – 6 %
Aldrig – 4 %

Snabbt avklarat
Undersökningen visar dock att vi oftast inte sitter och äter tillsammans särskilt länge. En majoritet av hushållen sitter 15-30 minuter tillsammans, medan endast två procent sitter längre än en timme. För sju procent av hushållen är den gemensamma middagen avklarad på mindre än 15 minuter.

– Vardagens utmaningar har fått många att hitta lösningar som förenklar i vardagen. Kanske påverkar också vardagsstressen hur länge vi sitter ner tillsammans vid matbordet, säger Camilla Waldmark.

I många hem går det dock inte att sätta sig var som helst i köket. I en majoritet av hushållen, 52 procent, har familjemedlemmarna fasta platser. Tittar vi på åldersgruppen 60+ är det ännu vanligare, där 61 procent har sin egen plats vid matbordet.

Används för jobb
Undersökningen visar samtidigt att matbordet är så mycket mer än ett matbord. 8 procent av svenskarna använder matbordet dagligen för jobb eller studier och 24 procent använder det som arbetsplats några gånger i veckan. Det är fler egenföretagare än genomsnittet, 15 procent, som använder matbordet som arbetsplats varje dag. Även storstadsbor är mer frekventa användare, där 13 procent dagligen använder bordet för studier eller arbete.

Vi ser även hur pandemin påverkat oss i hur vi använder matbordet. 23 procent av svenskarna arbetar eller studerar nu mer vid matbordet än innan pandemin startade. Bland de som har möjlighet att arbeta hemifrån svarar var tredje att man nu jobbar mer vid matbordet än innan pandemin.

– Resultatet ger indikationer på att arbete vid matbordet kanske ändå är mer än en nödlösning för många. För många kan det säkerligen också handla om att mindre boytor gör att det inte finns något alternativ. Det är tydligt att restriktionerna påverkat vanorna hos vissa yrkeskategorier mer än andra, och vi ser även att något fler kvinnor, 27 procent, jämfört med män, 20 procent, använder matbordet för arbete och studier, säger Camilla Waldmark.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone