Anmäl farliga ämnen till SCIP-databasen

SCIP-database2020

Inom EU finns ett mål om giftfria materialkretslopp. Den 5 januari 2021 träder därför nya regler ikraft där leverantörer av varor ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna till en ny databas. Berörda ämnen som skall rapporteras finns i kandidatförteckningen (som finns här) som uppdateras två gånger om året.

SCIP-databasen har skapats av ECHA – Den Europeiska kemikaliemyndigheten. Regelverket finns i Avfallsdirektivet 2008/98/EG och informationen finns tillgänglig under hela livscykeln i databasen.

Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i en halt av minst 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos ECHA.

Informationen i databasen är särskilt användbar för företag som hanterar avfall. Den kan även vara användbar för myndigheter för att få kunskap om vilka typer av varor och material som kan innehålla farliga ämnen. Även konsumenter ska få tillgång till informationen.

Företag kan nu börja testa SCIP-databasen och lämna synpunkter till ECHA. Den slutliga versionen av databasen kommer att lanseras senare under 2020.

Läs mer och testa SCIP-databasen här.

En presentation av SCIP-databasen i form av en PDF-fil på 20 sidor finns här.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone