APPLiA ansöker om YH-utbilding

Siemens-HomeConnect

APPLiA driver frågan om att utbilda fler tekniker till vår bransch. Vi ansöker nu igen om att tillsammans med Teknikhögskolan skapa en YH-utbildning. Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsnivå med inriktning på att kunna gå direkt in i anställning på företagen. Årets ansökan siktar in sig på dels en möjlighet till distansutbildning, samt att vi söker på orter utanför storstadsregionerna då vi kan konstatera att det från politiskt håll finns en ambition att bevilja fler utbildningar utanför storstadsregionerna.

Vi ser idag en politisk vilja till att fler produkter ska repareras, där nya lagstiftningar såsom ecodesign, ökat RUT-avdrag och kemikalieskatt har inriktning på ökad reparerbarhet och minskad konsumtion. Detta gör också att frågan om fler tekniker och nya tekniker med annan kompetens ökar.

Utifrån att serviceteknikerrollen förändras med fler uppkopplade produkter och komplexa hemnätverk, där våra hushållsprodukter ska vara säkert uppkopplade tillsammans med konsumenters övriga produkter, behöver vi ny kompetens in i branschen. På sikt ökar naturligtvis möjligheten till att bedriva service och förebyggande underhåll på distans, med uppkopplade produkter, vilket gagnar både företag och kunder.

Kundnyttan för att koppla upp sina produkter blir här en viktig strategisk fråga där vår bransch måste fortsätta att utveckla program och appar som gör att kunden känner ett behov att de facto koppla upp produkterna. Nya innovationer kommer fortsätta utveckla vår bransch vilket är otroligt spännande.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone