APPLiA-Danmarks stora konsumentundersökning

APPLiA_DK-2019

Intresset var stort när den danska branschorganisationen APPLiA-DK redovisade sin stora konsumentundersökning vid sin anordnade branschdag den 11 april. Rapporten är sammanställd av undersökningsföretaget Epinion och är en noggrann genomgång av de konsumentfaktorer som styr konsumenternas beteende för både MDA och SDA i Danmark.

APPLiA_DK-Rapport2019-1

Energimärkningen viktigt köpkriterium
Bland annat visar det sig att det är PRISET (82%) och ENERGIMÄRKNINGEN (81%) som är de viktigaste köpkriterierna bland danskarna när de är ute och shoppar vitvaror. En förklaring till att just Energimärkningen kommer så mycket högre än i motsvarande mätningar i Sverige, kan bero på danskarnas högre energipriser men också på att de danska makthavarna satt fokus på Energimärkningen historiskt genom att tidigare under 2000-talet ha utgett subventioner till konsumenter för inköp av A-klassade produkter. Detta politiska fokus verkar ha fått en långsiktig, god effekt på konsumentbeteendet även år 2019 i Danmark.

APPLiA_DK-Rapport2019-2

Den fysiska butiken viktigaste informationskällan vid köp
Danmark är ett land med hög geografisk täckning av butiker och en mångfald av återförsäljare för vitvaror och småapparater. Den fysiska butiken anges av 6 av 10 konsumenter som den viktigaste informationskällan när det gäller inköp av dessa varor. Prisjämförelsesajter har nästan lika stor betydelse. Butikernas och tillverkarnas hemsidor kommer längre ner i viktighet när det gäller informationsinhämtning. Också råd från vänner och bekanta rangordnas betydligt lägre i undersökningen.

Vill du läsa hela undersökningen och därmed bättra på din danska, så klickar du här. Då kan du också till exempel läsa att mer än var femte småapparat köpes i en nätbutik – se sidan 36 i undersökningen.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone