APPLiA i brett samarbete mot Elektronikskatten

Gemensam position kring elektronikskatten

Branschorganisationen APPLiA har tillsammans med ElektronikBranschen, IT&Telekomföretagen, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen tagit fram ett gemensamt dokument för vår gemensamma position kring elektronikskatten. Dokumentet är ett bra sätt att ha gemensam hållning till de olika delar vi gemensamt vill påverka och tillsammans visar vi att industrin står enad i frågorna.

Förutom grundinställningen att samtliga undertecknande näringslivsorganisationer gemensamt anser att elektronikskatten (LSKE) måste avskaffas då den inte uppfyller sin målsättning, så tar också positionsdokumentet upp kritiken gentemot de två allra senaste initiativen att utöka elektronikskatten;

* Branscherna förespråkar ingen utökning av skatten till nya produktområden (små hushållsapparater bland annat) som Skatteverkets och Kemikalieinspektionens senaste utvärdering föreslagit

* Vi motsätter oss det extra tillägg på två procent utöver den årligt återkommande indexuppräkningen av elektronikskatten, som återfinns i regeringens förslag till höstbudget

Hela positionsdokumentet finns att läsa på denna länk.

Arbete bedrivs nu av samtliga parter för att påverka riksdag och riksdagsutskott inför kommande budgetarbete och de politiska partierna inför valet 2022.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone