APPLiA i samarbete med Konsumentverket

Konsumentverket-2019

APPLiA och Konsumentverket har inlett ett arbete för att revidera överenskommelserna om köp och reparation. Det är ett antal år sedan bestämmelserna senast genomgicks och nu känns det som rätt läge att ta in regler bland annat kring distansavtal både vad avser köp och reparation.

Vid reklamation är det viktigt för företagen att komma ihåg att reklamationstiden är 3 år enligt konsumentbestämmelserna även om garantin har gått ut. Det är inte tillåtet att neka konsumenten att reklamera enbart på grund av att garantin har gått ut.

Det är viktigt att villkor för reparation finns tillgängliga vid reparation i butik så att konsumenten kan läsa dem och/eller får information om villkoren om avtal ingås på distans i enlighet med distansavtalslagen.

Vi vill tillsammans förtydliga villkoren för reparationer/avhjälpanden vid reklamation och bidra till att dessa villkor används i avtalen med konsumenter.

Vår förhoppning är att alla bestämmelser relaterade till konsument är reviderade 2020.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone