APPLiAs branschprognos för Sverige 2021

Optimist-Pessimist

Branschorganisationen APPLiA – Home Appliances Sweden, släpper nu sin branschprognos för det spännande, men svårbedömda, året 2021 för både MDA (stora vitvaror) och SDA (mindre hushållsapparater). Efter förra årets rekordförsäljning är fortsättningen nu helt beroende av hur pandemin och dess verkningar fortsätter att påverka oss. Kommer hemintresset att kvarstå (med ökad efterfrågan på hushållsmaskiner som följd) eller kommer resandet, restauranger och nöjesindustrin att konkurrera mot nya kaffemaskiner och tvättmaskiner?

APPLiA-Branschprognos_2021_1

Summering prognos 2021
“Svårbedömt läge”… det är de ord vi hör från nästan alla som håller på med att se in i framtiden i form av prognoser. Det bevisas av de intensiva diskussioner som förekommit kring prognosen för 2021 i APPLiAs styrelse och APPLiAs Branschekonomiska grupp. Nu kan vi presentera två scenarier för 2021-års prognos – ett mer återhållet scenario och ett annat mer fyllt av försiktig optimism. I våra båda prognosscenarier för 2021 så hamnar branschens värdemässiga försäljning på ett plus mellan 1,8 procent i det mer återhållsamma scenariot till 3,4 procent i det mer optimistiska – vilket framgår av sammanställningen här ovan. Det hela avgörs av hur hösten i år utvecklar sig i förhållande till förra året. Når vi förra årets rekordomsättning med en “tonartshöjning” under höstmånaderna i år också eller kommer vi inte att nå nivåerna under förra årets rekordmånader? Låt oss presentera tankarna kring respektive scenario här nedan:

APPLiA-Branschprognos_2021_2

Scenario 1 – svagare höst
Det “pessimistiska” alternativet bygger på ett bra första halvår (vi mäts ju mot ett första halvår 2020 som uppvisade initial osäkerhet kring leveransmöjligheterna och svajig efterfrågan i branschen) och att vi sedan inte kommer att nå upp till fjolårets rekordartade avslut de sista fem månaderna. Därmed räknar vi med en svagare höstperiod under 2021 – de röda kurvorna i diagrammet. Dels var hösten 2020 starkt positivt påverkad av vår ökade hemmavaro och dels antar vi att årets höstperiod kommer att uppvisa en återhämtning i de “konkurrerande” branscher som haft det tufft under hela förra året.

I detta scenario landar vi på en värdemässig ökning på knappa 1,8 procent för branschen under 2021, men det ger inga volymökningar vare sig för MDA eller SDA – enbart en försiktig fortsättning på 2020:s värdeökning med 1,3 procent för MDA och 2,9 för SDA.

APPLiA-Branschprognos_2021_3

Scenario 2 – fortsatt hög nivå
Vi gör i detta mer “optimistiska” scenario samma antagande som i det föregående scenariot om ett bättre första halvår under 2021 än under 2020. Men i detta scenario så når branschens försäljning faktiskt upp till de rekordsiffror som 2020 levererade under de sista sex månaderna. Bakom detta ligger antagandet att hemarbetet och hemmavaron i stort sett fortsätter och att andra “konkurrerande” verksamheter såsom till exempel långresor och krogbesök fortfarande enbart får bedrivas i begränsad omfattning.

I detta mer optimistiska scenario (de röda kurvorna här ovan) sammanräknar vi över året en ökning på värdemässigt 3,4 procent för hela branschen, fördelat på +2,2 procent för MDA och +6,5 för SDA. De mindre hushållsapparaterna behåller i detta scenario alltså delar av den ökningstakt som vi sett under de senaste åren.

Häng nu med och läs APPLiAnytts månadsuppföljningar av hur branschomsättningen utvecklar sig! Vi ser till att du är korrekt informerad.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone