APPLiAs påverkansarbete har förändrat EU:s tidslinje

APPLiA-Europe_time

APPLiA Europa har mitt under pandemin (Covid-19) tillställt EU-kommissionen en begäran om förskjutning med 4 månader av implementering av den nya energimärkningen. APPLiA Europas brev kan läsas här.

APPLiA Sverige har uppvaktat regeringskansliet och energimyndigheten, vilket även alla våra systerorganisationer gjort i Europa. APPLiA Sveriges brev kan läsas här.

En stark industri har med anledning av nedlagt arbete fått till stånd en förändring. Kommissionens brev kan läsas här.

Förändringen innebär för Sverige att Energimyndigheten under dessa 4 månader inte kommer att bedriva aktiv marknadskontroll såvida de inte finner flagranta överträdelser. Mer information om detta på Energimyndighetens hemsida här.

Viktiga datum att hålla reda på angående kommande energimärkning
• 1 november 2020: Leverantörer ska skicka med de nya energimärkningsetiketterna för de produkter som får ny energimärkning. Fram till 1 mars måste de skicka med två typer av etiketter, den nuvarande energimärkningen och den nya. Det nya produktinformationsbladet ska finnas i databasen EPREL.
• 1 mars 2021: Första dagen återförsäljare får visa den nya energimärkningen på produkter i butiker och i e-handel. Endast en typ av märkning får synas och det är inte tillåtet att visa både den nuvarande och den nya energimärkningen samtidigt på en och samma produkt.
• 1-18 mars 2021: Under 14 arbetsdagar, senast den 18 mars 2021 ska återförsäljare (inklusive e-handel) märka om sina produkter.
• 19 mars 2021: Den nya energimärkningen ska finnas på alla produkter som fått ny märkning i både butiker och e-handel. Den nuvarande energimärkningen får inte längre visas på produkter som ska ha den nya energimärkningen.

Produktgrupper som får ny energimärkning
• Kylar och frysar för hushåll
• Vinkylar
• Diskmaskiner
• Tvättmaskiner
• Kombinerade tvättmaskiner och torktumlare
• Kylar och frysar för handel (har inte haft energimärkning innan)

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone