APPLiAs uppsatstävling – dags att nominera

Pixabay-Writing

Branschorganisationen APPLiA tar nu emot nomineringar till uppsatstävlingen för kandidat-, master- och magisteruppsatser omfattande de ekonomiska aspekter som berör vitvarubranschen i industri- och handelsled – såsom till exempel distributionsfrågor, teknikskifte, konsumentintresse, etableringsfrågor, miljöaspekter eller skattesystem relaterade till vitvarubranschen.

Priset kan delas ut upp till två gånger per år och består av ett stipendium på 20 000 kronor. Juryn som bedömer uppsatserna består av branschexperter från APPLiA, El-Kretsen och Teknikföretagen. Ansökningar till uppsatstävlingen mottages löpande under året. Läs mer här.

Ateranvandning_av_sma_elmotorer-bild

Förra året utsåg APPLiA uppsatsen “Återanvändning av små elmotorer”, skriven av Sebastian Bergin & Oskar Ohlfeldt vid LiU (Linköpings universitet) till vinnare i uppsatstävlingen 2020. Deras “Återanvändning av små elmotorer” är en examensuppsats som behandlar ekonomiska, tekniska och miljömässiga aspekter med att återanvända elmotorer från uttjänta vitvaror och hushållsapparater.

Är du ekonomistudent och inte ännu påbörjat ditt uppsatsarbete, och känner att du behöver inspiration till detta? Söker du uppsatsämnen inom det ekonomiska området som berör faktorer som påverkar vitvaruföretag och handeln med vitvaror i Sverige?

Vi på APPLiA kan bidra med ett antal uppslag för uppsatsämnen om ekonomiska faktorer som påverkar vitvaruindustrins och vitvaruhandelns utveckling och framtidsbeslut.

Är du intresserad av utvecklingsfrågor i en mogen bransch, som är i stark förändring, och är du studerande vid ett svenskt lärosäte samt befinner dig i skeendet att planera för en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå är du välkommen att kontakta oss. Läs mer här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone